Podanie LSPDZatrzymujesz pojazd niezwłocznie bez względu na to gdzie się znajduje.Zatrzymujesz pojazd na środku pasa jezdni.Zatrzymujesz pojazd po przeciwnej stronie drogi.Przystępujesz do czynności kontroli ponieważ kontrolowany wybrał sam miejsce do zatrzymania sięWysiadasz z pojazdu i przedstawiasz powód zatrzymania, nakazujesz opuścić szybę, przedstawiasz się, nakazujesz wyłączyć silnik, wystawiasz mandat, pytasz dlaczego dokonał złamania przepisu o ruchu drogowym, upewniasz się czy ma świadomość dokonanego czynu.Przedstawiasz się przez megafon nie wychodząc z pojazdu, kazesz pasażerom opuścić pojazd, podchodzisz do pojazdu i przedstawiasz się, przedstawiasz wysokość mandatu i wypisujesz, upominasz aby nie robić tego w przyszłości.Przed przystąpieniem do kontroli nakazujesz wyłączyć silnik, kazesz pasażerom opuścić pojazd oprócz kierowcy, podchodzisz do auta i przedstawiasz się, upewniasz czy kierowca jest świadomy dokonanego czynu, przedstawiasz wysokość należną za mandat i przedstawiasz rodzaj wykroczenia, przedstawiasz prawo do odwołania się, po zakończonej kontroli przedstawiasz informacje o zakończeniu kontroli.Przed przystąpieniem do kontroli nakazujesz wyłączyć silnik, podchodzisz do auta i przedstawiasz się, upewniasz czy kierowca jest świadomy dokonanego czynu, przedstawiasz wysokość należną za mandat i przedstawiasz rodzaj wykroczenia, przedstawiasz prawo do odwołania się, po zakończonej kontroli przedstawiasz informacje o zakończeniu kontroli.