𝐑𝐄𝐆𝐔𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍

Zasady Out Of Character (OOC)

1.Jeżeli chcesz korzystać z naszych serwerów zapoznaj się z poniższym regulaminem
2.Wymagany jest działający mikrofon, jeżeli twój głos będzie “w zbyt słabej jakości” zaopatrz się w nowy.
3.Zabrania się korzystania z jakichkolwiek wspomagaczy gry(cheaty)
4.Czat głosowy w grze jest używany do spraw IC, oraz zabrania się używania go do celów OOC.
5. Zakaz reklamowania innych serwisów i wysp.
6.Zakaz wychodzenia z gry, jeżeli w danej chwili odgrywana jest akcja 7.Zakaz obrażania innych graczy.
8. Zakaz odgrywania akcji o charakterze rasistowskim.
9. Zakaz wysyłania linków.
10. Zakaz wykonywania RDM, VDM, Power Gaming, Metagaming, Cop/Gang Baiting, Revenge killing, Stream Sniping, Combat Log, Bunny Hopping.
11. Podczas tworzenia postaci, konieczne jest wypełnienie wszystkich pól 12. Jeśli gracz zostanie rozłączony z serwera z przyczyn niezależnych od gracza należy to jak najszybciej zgłosić w zakładce Discord-Crash
13. Zakaz tworzenia postaci noszącej imię oraz nazwisko osób z prawdziwego świata lub będących łudząco podobnych do innych graczy. 14. Osoba która znalazła błąd na serwerze jest zobowiązana do zgłoszenia go do administracji w celu poprawienia rozgrywki.
15. Używanie klawisza listy graczy oraz sprawdzania ich identyfikatora (Klawisz Z) jest zabronione. Wyjątkiem jest sprawdzenie ilości graczy na serwerze oraz wykonanie screena lub nagrania w celu udowodnienia winy drugiej strony.
16. Zakaz spamowania!!!


Zasady In Character (IC)

1. Każda akcja RP która przeczy wbrew logice/zdrowemu rozsądkowi zostanie uznana za FailRP.
2. Zakaz podszywania się pod administrację.
3. W trakcie pojawienia się osoby z ekipy administracji w odpowiednim stroju akcja jest wstrzymywana, oraz dozwolone jest używanie języka OOC. 4. Przesadzona obraza innej osoby w IC jest niedopuszczalna.
5. Jeśli drzwi na posterunku są zamknięte (widnieje napis Zamknięte) to nie ważne w jakim są położeniu, nie wolno przez nie przechodzić.
6. Administracja nie odpowiada za utracone przedmioty bez dowodów w postaci nagrań lub czytelnych screenshotów.
7. Nie istnieje coś takiego jak Red Zone. Każda akcja RP wymaga inicjacji.
8. Podczas używania kajdanek nie jest wymagane odgrywanie przeszukiwania.
9. Teleporty do interiorów traktujemy jak zwykłe drzwi. Obowiązuje zakaz wykorzystywania ich do ucieczek.
10. Regulamin nie powinien ograniczać RP graczy względem fabuły pod warunkiem, że nie wykracza to poza granice zdrowego rozsądku, nie niszczy rozgrywki innym i wszyscy członkowie danej akcji akceptują następstwa tych działań.
11. Na serwerze obowiązuje zasada wzajemnego szacunku.
12. Aby prosić o wyjaśnienie odgrywana akcja musi najpierw dobiec końca. 13. Podczas wyjaśniania akcji na discordzie oraz na wyspie obowiązuje kultura.
14. Zakaz przeszukiwania osób na BW jeżeli nie uczestniczyło się z nimi w akcji RP.
15. Przy wystawianiu faktury LSC nabywca nie może kłamać że stać go na taki zakup ( musi posiadać taka kwotę w banku ). W przeciwnym razie obywatel zostanie ukarany za szkodę na rzecz ekonomi.

Postać

1.Po straceniu przytomności oraz odrodzeniu się w szpitalu postać nic ani nikogo nie pamięta z sytuacji która doprowadziła do takiego stanu. Wyjątkiem jest sytuacja w której w miejscu zdarzenia znajdzie się medyk i uratuje postać.
2. Akcje przeprowadzane na lokalnych (NPC) są traktowane jak akcja wykonana na graczu.
3. Zakaz wykonywania jakichkolwiek animacji, używania telefonu oraz używania czatu tekstowego będąc zakutym kajdankami z wyjątkiem OOC. 4.Na serwerze obowiązuje zasada “Poszanowania życia” (Dbanie o swoje życie tak jak w realu)
5. Zakaz odgrywania martwego oraz posiadania ran śmiertelnych, z wyjątkiem CK.
6. Śmierć postaci jest traktowana jako stracenie przytomności, wyjątkiem jest CK.
7. W sytuacji gdy medyk nakazuje ci udać się do szpitala z powodu ciężkich urazów jesteś do tego zobowiązany.
8. Każdy gracz jest zobowiązany do odgrywania ran, adekwatnych do zaistniałej sytuacji. (Tyczy się to również kamizelek i hełmów)
9. Zakaz posiadanie więcej niż jednej postaci, wyjątkiem jest zgoda administracji.
10. Zakaz strzelania trzymając innego gracza.
11. Zakaz skakania postacią w celu szybszego przemieszczania się.
12. Zakaz przesadnego puszczania muzyki w grze wyjątkiem jest dobrze odegrana akcja RP.
13. Zakaz znęcania się nad zwierzętami.
14. Po operacji, otrzymaniu ciężkich ran zobowiązany jesteś do odgrywania ich przez co najmniej 10 minut od niej.
15. W przypadku posiadania torby nie jest wymagane odgrywanie wyciągania broni.
16. Zakaz odgrywania postaci psychicznie chorej “jestem psycholem, wolno mi wszystko”

Działalność przestępcza

1. Zakaz popełniania przestępstw w miejscach w których znajduje się dużo świadków lub z logiki jest tam zainstalowany monitoring (Strefa zielona). (Komisariat, Szpital, Respawn, parkingi, sklepy z monitoringiem) Wyjątkiem są napady na sklepy oraz banki, które są napadane w danym momencie.
2. Przy napadzie na sklep może uczestniczyć minimum 2 a maksymalnie 3 przestępców, w przypadku banku minimum 3 a maksymalnie 5.
3.Przy napadzie na sklep może uczestniczyć maksymalnie 2 zakładników a na bank 4.
4. Postać może być okradziona jedynie z przedmiotów które posiada przy sobie. Nie wolno żądać wypłaty z bankomatu.
5. Zakaz kradzieży pojazdów służb publicznych bez odegrania odpowiedniej i kreatywnej akcji.
6. Zakaz napadania kilka razy pod rząd na tą samą osobę czy miejsce.
7. Zakaz porywania osób sprawujących rolę policjanta lub medyka jeżeli ich stan na wyspie jest znikomy (3 osoby na służbie)
8. Zakaz atakowania innych graczy bez wyraźnego powodu oraz inicjacji. 9. Okup za obywatela nie może przekraczać 15.000$
10. Zakaz odgrywania napaści seksualnych. Wyjątkiem jest zgoda drugiej osoby.
11. Zakaz napadania na graczy bez podstaw RP.

Służby publiczne EMS-LSPD-FireDept

1. Zakaz wysyłania pustych zgłoszeń do służb publicznych, powinny one zawierać minimalny opis zdarzenia, a mogą być one rozwinięte o dodatkowe treści takie jak miejsce zdarzenia czy dane osobowe.
2. Zakaz wzywania służb publicznych do fałszywych zgłoszeń.
3. Policjant ma prawo przeszukać osobę która w miejscach publicznych chodzi w masce lub posiada widoczną broń. Wyjątkiem jest sytuacja w której osoba z bronią na plecach ma plecak lub torbę.
4. Konwoje więzienne mogą być prowadzone jedynie drogą naziemną. Eskorta konwoju, może być prowadzona w każdy możliwy sposób.
5. Służby publiczne nie widzą czatu Deep Web.
6. Kara pozbawienia wolności nie może być większa niż 500 min, a kara pieniężna nie może przekroczyć 500 000$.
7. W sytuacji gdzie jest mniej niż 4 policjantów, 3 medyków lub 2 mechaników na wyspie. Osoby mające możliwość odgrywania danej roli nie mogą odgrywać innej postaci oraz nie mogą być poza służbą.
8. Kolczatka nie może być postawiona na całej szerokości drogi w wypadku gdy po obu stronach jezdni są budynki lub inne przeszkody uniemożliwiające ominięcie kolczatki.
9. Służby porządkowe mogą podjąć się Power Gaming’u w przypadku gdy obywatel jest skuty oraz przeszukiwany.
10. Policja ma prawo użyć systemu do rozpoznawania twarzy na komisariacie w sytuacji gdy postać nie chce okazać dokumentów.
11. Policja ma prawo użyć systemu do rozpoznawania głosu w przypadku gdy owy głos został wcześniej zarejestrowany.
12. W trakcie napadu funkcjonariusz ma prawo wtargnąć na teren obiektu okradanego jeśli nie zauważy zakładnika lub osoba napadająca wyraźnie nie będzie celować w zakładnika.
13. Osoba sprawująca rolę służb porządkowych na jednej postaci na kolejnych ma zakaz.
14. Policjanci mogą użyć maksymalnie czterech kolczatek na jedną akcję. 15. Zakaz angażowania zbyt dużych środków na akcje przez LSPD. (np.5 broni długich podczas napadu na sklep)
16. LSPD i EMS nie maja prawa rozdawać ekwipunku który mogą pozyskać ze szpitala/komendy.
17. Każdy obywatel który przebywał w służbie publicznej musi niezwłocznie zwrócić rzeczy posiadające np LSPD (tazer,pałka,odznaka)EMS(apteczki, bandaże)

Organizacje przestępcze

1. Liderzy organizacji takich jak mafia czy gang ponoszą odpowiedzialność za całą ekipę.
2. Wielkość organizacji takich jak mafia czy gang nie jest ograniczona lecz w jednej chwili może być max-6 (lub ilość lspd-1) członków takiej organizacji na akcji.
3. Tylko zarejestrowane organizacje mogą napadać na bank.
4. Każda organizacja musi posiadać swój unikalny charakter oraz zbiór cech odpowiadających każdemu z członków.
5. Zakaz zawierania sojuszy pomiędzy organizacjami przeciwko innym. (np. dwie organizacje przeciw jednej organizacji)
6. Inny rodzaj współpracy między organizacjami jest dozwolony

Odzież i wygląd

1. Zakaz kupowania niewidzialnych przedmiotów czy ubrań.
2. Zakaz kupowania ubrań służb porządkowych czy medycznych dotyczy to również pojedynczych elementów stroju.
3. Zakaz zakładania oraz kupowania ubrań zarezerwowanych dla administracji. (wzór czarno-białej kraty)
4. Zakaz używania modelu charakteru typu random (pierwsza opcja wyglądu z kreatora)

Pojazdy

1. Zakaz przemieszczania się pojazdami nieprzystosowanymi do danego terenu. (np. Jazda sportowym pojazdem po górach)
2. Zakaz poruszania się pojazdem z połową przebitych kół.
3. Zakaz wyskakiwania (np. z urwisk, gór, wyskoczni) pojazdami do tego nie przystosowanymi. Jeśli taka sytuacja się odbędzie pojazdem nie można się przemieszczać i należy wezwać mechanika.
4. Zakaz pracy jako kierowca tira bez naczepy, w przypadku jej utraty należy ją podczepić lub zakończyć pracę.
5. Zabrania się wchodzić do bagażników:

-pojazdów prowadzonych przez NPC ( w celu darmowego transportu lub unikania interakcji z innymi graczami)
-używania opcji “invisible” do stosowania PG aby unikać interakcji
(służy to tylko do kosmetyki jeśli ciało wystaje poza karoserię auta.
-Opcje “invisible” włączamy tylko i wyłącznie, kiedy przez element bagażnika nie da się dostrzec osoby w bagażniku, czyli nie ma szyby
(w innym wypadku jest to zabronione. ( nie stosowanie się do wyżej wymienionych podpunktów, kara 12h)

Strefa zielona

Strefa zielona są to miejsca w których znajduje się dużo świadków lub
z logiki jest tam zainstalowany monitoring, niedozwolone są tam dokonywane przestępstwa oraz nielegalne interesy.


Zielone strefy to:

 • Komisariat
 • Szpital
 • Warsztat
 • Miejsca z pracą legalną (pomieszczenia/budynki)
 • Parking główny
 • Respawn
 • Sklepy z monitoringiem

Pojęcia

 • OOC : Out Of Character – chat w którym możemy pisać o wszystkim, można tam pytać jeśli np. czegoś nie rozumiemy, ale bez przesady.
 • IC : In Character – chat w którym porozumiewamy się jako nasza postać, nie piszemy rzeczy OOC, typu „jest jakiś admin?” „poproszę o reva?” itp.
 • /me : jest to chat, w którym prezentujemy to, co robi nasza postać,
  np. /me przygląda się na koszulkę i zastanawia się co ten napis oznacza ,
  /me bierze kubek i nalewa do niego wody.
 • /do : jest to chat, w którym możemy reprezentować to, co stało się w terenie, lub jakąś rzecz, którą np. można zaobserwować na naszej postaci, np : /do na Adama twarzy widać dużą blizne , /do za oknem można dostrzec ptaszki
 • RDM – RandomDeathMatch –
  to akurat najczęściej jest stosowane. Jest to łamanie regulaminu a polega dokładnie na atakowaniu kogo się tylko da bez konkretnego powodu – takie odwalanie
 • VDM – Vehicle Death Match – Zabijanie innych bez powodu przy pomocy samochodów, samolotów, helikopterów, łodzi itp.
 • MG – MetaGaming – jest to wykorzystywanie informacji których dowiedzieliśmy się OOC, w IC. Przykład : jakiś kolega powiedział nam gdzie się w danym miejscu znajduje a my jedziemy po niego, IC nie wiedząc gdzie on się znajduje.
 • PG – PowerGaming – jest to zmuszanie kogoś do akcji RP np. /me podbiega i uderza tak mocno Adama że umiera (w tym przykładzie gracz wymusił na drugiej osobie jego śmierć)
  EMS mają prawo do PowerGamingu
 • Cop/Gang baiting -bezcelowe prowokowanie policji/gangu bez większego powodu aby wymusić na niej akcje RP
 • BW -stan, kiedy nasza postać jest nieprzytomna. Musimy wtedy odleżeć podany czas po którym wstając, nie pamiętamy przez kogo to mieliśmy oraz tego co podczas BW się działo. Jedyną szansą dla nas, żeby po czasie nieprzytomności pamiętać cokolwiek jest odratowanie przez medyka.
 • CK- CharacterKill – jest to zabicie swojej lub czyjejś postaci (za zgodą drugiej osoby) poprzez jakąś akcję np. śmierć podczas wypadku samochodowego. (kiedy dana postać miała CK nie zna nikogo oraz nie może wykorzystywać żadnych informacji (nowa postać IC) , które nabyła przed uśmierceniem)
 • DB – Drive-By – jest to zabicie kogoś z miejsca KIEROWCY w pojeździe
 • DT – Drive-Thru – jest to zabicie kogoś z miejsca PASAŻERA w aucie
 • SS – Stream sniping to sytuacja gdy gracz (stream sniper) śledzi w grze danego streamera i stara się go znaleźć w celu pokonania go, nękania lub przeszkadzania w grze. Gracz taki wykorzystuję przewagę, że wie gdzie w danej chwili znajduje się streamer i dzięki temu ma nad nim przewagę.
 • NJ – NinjaJacking – jest to tradycyjna kradzież auta osobie znajdującej się w nim, tzw. wywalenie osoby z miejsca kierowcy
 • RK – Revenge Kill – jest to moment, w którym dostaniemy BW (tzw. zemdlejemy, np. przez pobicie), i od razu po obudzeniu się, rzucimy się na osobę która nas przed chwilą pobiła (zazwyczaj podczas zemdlenia, po obudzeniu się tego nie pamiętamy)
 • CN – CelebrityName – jest to założenie postaci, z danymi jakiejś sławnej osoby np. Michael Jackson
 • BH – BunnyHopping – jest to ciągłe skakanie, często przy użyciu sprintu. Używane do szybkiego przemieszczania się.
 • AJ – AdminJail – jest to kara nałożona przez admina, często za zachowania failRP itp. Zostajemy wtedy umieszczeni zazwyczaj do różnego rodzaju więzień.
 • Fail RP – Jest to czynność/zachowanie, które nie występuje w realnym życiu.
 • Combat Log– wyjście z gry podczas akcji RP.
 • DD – DestructionDerby – jak sama nazwa wskazuje, jest to robienie autem tzw. Derbów, czyli niszczenia wszystkiego co popadnie.